Board of Trustees Committees

Auezov SKSU Board of Trustees Structure
Development Committee

Chairman:  Zabira Orazaliyeva 
                      Ali Bektayev 
                      Nurzhan Kolbayev 

Academic Committee

Chairman:  Dosmurat Aitkulov 
Members:   Bolat Zhylkyshiyev
                      Murat Otynshiyev
                      Zhumakhan Myrkhalykov

Research and Innovations Committee

Chairman:  Saparbek Tuyakbayev 
Members:   Lesbek Tashimov
                     Abduali Bayeshov 
                     Nurzhan Azhimetov 

Enterprises Relations Committee

Chairman:  Zhenisbek Dulatov 
Members:   Serikzhan Seitzhanov
                      Kanatbek Ospanbekov 

Alumni and Public Relations Commettee

Chairman:  Arman Zhetpisbay   
Members:   Nurzhan Altayev 
                     Narmukhan Sarybayev